0,00 0
winkelmand

Maak het babyalbum van je dromen. In één avond gemaakt. Welk design kies jij?

Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden

De kleine lettertjes over hoe wij elke dag ons uiterste best doen jou het allermooiste fotoalbum te geven. Ook als er eens iets misgaat kan je op onze service rekenen!

VOORWAARDEN

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Kroost (met KvK-nummer: 71275339), met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet ons een bericht via deze website te sturen of per post: Kroost, Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen gepersonaliseerde babyalbums en daar aan gerelateerde producten.

Artikel 2 – Registratie

Je dient je te registreren om een product te bestellen. Je moet hiervoor persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Wij beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement. Gebruik een sterk wachtwoord voor je account en geef je wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van je account.

Artikel 3 – Content

Voor het maken van een album lever je zelf foto’s en teksten aan. Deze content moet altijd gerelateerd zijn aan het onderwerp van Kroost: kinderen en het gezin. Kroost houdt zich het recht voor om aangeleverd materiaal te controleren en te verwijderen als het aanstootgevend, beledigend, onwettig, misleidend of schadelijk is. Ook houden we het recht voor om een bestelling niet te leveren met content die aanstootgevend, beledigend, onwettig, misleidend, schadelijk of niet gerelateerd aan het onderwerp van Kroost is. In dat geval heb je ook geen recht op restitutie van betaling en zal het (digitale) album worden vernietigd.

Artikel 4 – Betalingen

De prijs van de producten staan aangegeven op onze website en de bestelmodule van onze online design app.

Artikel 5 – Leveringen

Wij leveren in Nederland en België. Wij leveren het product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. We leveren de bestelling binnen 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling.

Artikel 6 – Cadeaukaarten

Cadeaukaarten worden digitaal geleverd met een unieke code en een PDF voucher. De koper dient de voucher zelf af te drukken. Het tegoed op een cadeaukaart is onbeperkt geldig. Een cadeaukaart of restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld en het tegoed van een cadeaukaart is enkel te besteden op kroost.nl. De restwaarde van de cadeaukaart kan gebruikt worden voor volgende bestellingen. Als het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaukaart dan dient het verschil betaald te worden met een van de overige betaalmethoden: IDEAL, Creditcard of Bancontact.

Artikel 7 – Promotionele acties

Bij een bestelling kan van één promotionele actie tegelijk gebruik worden gemaakt. De meest voordelige actie voor de klant is dan van toepassing.

Artikel 8 – Bedenktijd aankoop

Kroost geeft je op fotoalbums een bedenktijd van 30 dagen op je aankoop. Op alle andere producten heb je 14 dagen bedenktijd. Bedenktijd betekent dat je tot en met 14 of 30 dagen na aankoop je aankoopbedrag terug krijgt, onder beperkte voorwaarden. Het aankoopbedrag wordt alleen op verzoek van de koper aan de koper overgemaakt via het eerder gebruikte betaalmiddel. Als de aankoop gedeeltelijk wordt gerefund en er is gebruik gemaakt van een actie dan vindt verrekening plaats op basis van de prijzen zonder actiekorting. Voorwaarde voor gepersonaliseerde producten is dat het product nog niet in productie is genomen. Voorwaarde voor niet-gepersonaliseerde producten is dat de ontvangen producten eerst retour gestuurd moeten worden. Stuur daarom eerst een e-mail naar service@kroost.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen terugsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug en betalen wij de kosten van de terugzending. De kosten van de retournering vergoeden wij tot een maximum van €6,75. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Artikel 9 – Retour

Gepersonaliseerde producten kunnen niet retour worden gezonden. Bij beschadiging door levering of bij een productiefout kan je gebruik maken van de garantieregeling.

Artikel 10 – Garantie

Als je het product beschadigd ontvangt of het product heeft een productiefout dan heb je kosteloos recht op een identiek vervangend product. De garantie geldt tot 1 maand na aankoopdatum. Ontvangt je het product met een beschadiging maak dan een foto van de verpakking en beschadiging. Als je aanspraak wilt maken op de garantie stuur dan een e-mail naar service@kroost.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, sturen wij een identiek vervangend exemplaar of storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug en betalen wij de kosten van de terugzending. De kosten van de retournering vergoeden wij tot een maximum van €6,75 . Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 12 – Bewaartermijn

De gegevens van digitale producten, zoals bijvoorbeeld babyalbums, worden minimaal 1 jaar bewaard na de eerste aanmaakdatum van het product in je account. Als een digitaal product na 1 jaar niet is besteld, dan behoudt Kroost zich het recht voor alle persoonlijke gegevens, zoals foto’s, teksten en instellingen, van het digitale product permanent te verwijderen. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op een vergoeding in welke vorm dan ook. Als een digitaal product is besteld, dan worden de gegevens minimaal 3 jaar bewaard. Na de minimale bewaartermijn behoudt Kroost zich het recht voor alle persoonlijke gegevens, zoals foto’s, teksten en instellingen, van het digitale product permanent te verwijderen. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op een vergoeding in welke vorm dan ook. Wanneer Kroost tot verwijdering van gegevens overgaat dan zal de gebruiker 1 (één) maand van te voren bericht ontvangen op het e-mailadres van het account. De gebruiker kan dan verzoeken een kopie van de persoonlijke gegevens te ontvangen.

Artikel 13 – Disclaimer

Door onze websites kroost.nl en designer.kroost.nl (Websites) te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Kroost kan de inhoud van de Websites en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt. De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website voor eigen risico. Kroost zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Kroost is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Kroost en jou tot stand komen. Ook voor aan onze Website gekoppelde bestanden of voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Kroost geen aansprakelijkheid.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Je gebruik mag hier geen inbreuk op maken. Dit geldt uiteraard niet voor jouw eigen beeldmateriaal en teksten.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dan horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar service@kroost.nl. Wij zullen je klacht afhandelen uiterlijk binnen 14 dagen nadat we de klacht hebben ontvangen. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd. Ook kan je het geschil melden bij de het Europese online platform voor geschilbeslechting.

Kroost helpt je in korte tijd prachtige fotoalbums van de eerste jaren van je kind te maken.
Alle rechten voorbehouden © Kroost VOF 2017 -2023